top of page
E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA

ECHO - ELVIS - ELYA - EL PRIMO - EMRE - ENZO THOR 

EVA - EWA

Father: Bahriyeli Haus Of Nikomedia (Star Vom Hause Edelstein x Dobbie Von Haus Anatolian) Grandson Of Hero von der Tonberger Höhe 🏆 🏆

Mother: Caprice Haus Of Nikomedia (Quvenda Flash Rouse (Grand Champion Of Turkey 🇹🇷 🏆) x Chas Vom Haus Anatolian (Grand Champion Of Turkey 🇹🇷 🏆, Champion Of San Marino )

D.T: 29 / 07 / 2020 

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA 2 (3)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA 2 (3)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (2)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (2)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA 2 (2)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA 2 (2)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA 2 (1)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA 2 (1)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (10)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (10)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (9)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (9)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (8)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (8)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (7)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (7)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (6)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (6)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (5)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (5)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (3)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (3)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (1)

E2 LITTER HAUS OF NIKOMEDIA (1)

bottom of page