top of page
HARMONY HAUS OF NIKOMEDIA

Grandson Of Faryco Terezsky Dvur

F: Chas Vom Haus Anatolian (Larus Haus Of Lazic x Azra Von Der BahnBrucke) 
M: Golden Flash Rouse (Faryco Terezsky Dvur x Hana Horus Berg)

 
DB: 05 / 05 / 2017

HARMONY HAUS OF NIKOMEDIA (3)

HARMONY HAUS OF NIKOMEDIA (3)

HARMONY HAUS OF NIKOMEDIA (2)

HARMONY HAUS OF NIKOMEDIA (2)

HARMONY HAUS OF NIKOMEDIA (1)

HARMONY HAUS OF NIKOMEDIA (1)

bottom of page